Modern Folk Üçlüsü'nün kurucusu Doc.Dr. Ahmet Kurtaran ile Moskova'da Kermlin Meydanında 1996.